Podologia Clínica

podologia-clinica

Diagnòstic, prevenció i tractament de les alteracions de la pell i de les ungles dels peus.

L'acció bàsica és la quiropòdia que com el seu nom indica es posar a través de les nostres mans les millors eines per solucionar les possibles anomalies de la pell i ungles dels peus. Les alteracions més freqüents són:

  • Alteracions més freqüents a la pell: hiperqueratosi (durícies), helomes (ulls de poll), papilomes (berruges), dermatomicosi (fongs), nafres (úlceres), hiperhidrosis (excés de sudoració).
  • Alteracions més freqüents a les ungles: onicocriptosi (ungla clavada), onicomicosi (fongs), onicogrifosi (engruiximent anormal de l'ungla).

Es pot realitzar una quiropòdia tothom que presenti o sospiti una alteració de la pell o les ungles dels peus, però amb especial atenció als peus de risc (diabètics i pacients amb insuficiència arterial) i als pacients d'edat avançada, ja que presenten més dificultat tant de mobilitat per arribar fins els peus com de visió per detectar possibles patologies.

Es recomana la realització d'una quiropòdia un mínim de dos cops l'any per tal de garantitzar una bona salut dels nostres peus sempre i quan no es presenti cap anomalia, sent el professional el que determinarà quin període de temps serà el mes adequat en cada cas.

Compartir amb: